ورزشکار 3
ورزشکار 3

به گزارش ورزشکار۳، مسابقات تنیس آزاد آمریکا از ۳۱ آگوست در نیویورک بدون حضور تماشاگران آغاز می شود این در حالی است که فدراسیون تنیس آمریکا جایزه مسابقات را کاهش داده است. جایزه در نظر گرفته شده در مجموع ۵۳.۴ میلیون دلار است در حالی… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3