ورزشکار 3
ورزشکار 3

به گزارش ورزشکار۳، در حالی که مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی حساسیت زیادی روی بحث دو شغله‌ها و چند شغله‌ها دارند، اما ظاهرا بسکتبال از این قاعده مستثنی بوده و افراد می‌توانند در آن چند شغل را با هم داشته باشند؛ بدون اینکه کوچکترین… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3