ورزشکار 3
ورزشکار 3

به گزارش ورزشکار۳، دولت فرانسه شرایطی جدید برای تیم های باشگاهی فوتبال در این کشور اروپایی در نظرگرفته است. طبق این تصمیم ها،‌تیم از تاریخ ۱۱ ژوییه (۲۱ تیر ۹۹) مجاز هستند از تعدادی تماشاگر در ورزشگاه برخوردار شوند. بعد از آنکه کرونا در قاره… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3