ورزشکار 3
ورزشکار 3

 به گزارش ورزشکار۳، و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، این تغییرات قبلاً از سوی هیئت اجرایی فدراسیون جهانی پیش‌بینی شده بود و بعد از مشورت و ارائه به نشست مجازی هیات رئیسه به تصویب رسید. فدراسیون جهانی والیبال در این گزارش تاکید می‌کند… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3