ورزشکار 3
ورزشکار 3
ترک زمین صبای قم بعد از خوردن 7 گل

به گزارش “ورزشکار ۳“، بازیکنان تیم صبای قم بعد از خوردن گل هفتم از تیم مس رفسنجان زمین بازی را ترک کردند؛ این در حالی بود که هنوز بازی تمام نشده بود. صبای قم در هفته های اخیر به هیچ تیمی نه نگفته و گل های… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3