ورزشکار 3
ورزشکار 3

به گزارش ورزشکار۳، مقامات کمیته ملی المپیک ایتالیا این برنامهها را تا سوم آوریل (۱۴ فروردین ۹۹)  لغو کردند. در نشست این نهاد ملی ورزشی ایتالیا با فدراسیون‌های ورزشی رقابت‌های برون مرزی بین‌المللی و تیم‌های بین‌المللی  از این تیم مستثنی شدند. آنها دلیل این استثنا را… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3