ورزشکار 3
ورزشکار 3
مجتبی جباری استقلال را تهدید کرد

به گزارش “ورزشکار ۳“، مجتبی جباری درباره حکم کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال که باشگاه استقلال را به پرداخت ۶۴۰ میلیون به او محکوم کرده، گفت: من هم روز گذشته متوجه این حکم شدم اما از جزئیات آن خبر ندارم. وکیلم این حکم را دریافت کرده… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3