ورزشکار 3
ورزشکار 3

به گزارش ورزشکار۳، زهرا نعمتی در مورد وضعیت آمادگی خود برای کسب سهمیه المپیک بیان کرد: در حال حاضر در کنار تیم المپیک تمرین می کنم خوشبختانه شرایط خوبی دارم و کمیته پارالمپیک نیز از من حمایت می کند. من و سایر هم تیمی هایم… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3