ورزشکار 3
ورزشکار 3

به گزارش ورزشکار۳، ثریا آقایی بانوی بدمینتون باز ایران که در جریان لیگ برتر، از ناحیه زانو مصدوم شده بود، تحت عمل جراحی قرار گرفت. آقایی به دنبال کسب سهمیه المپیک است و این در حالی است که چهار سال پیش نیز وقتی دنبال گرفتن… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3