ورزشکار 3
ورزشکار 3

به گزارش ورزشکار۳، به نقل از باشگاه سایپا، بر اساس جلسات متعددی که بین مدیران ارشد سایپا و استان البرز برگزار شده است، در مورد این انتقال بحث و بررسی صورت گرفته اما تا این لحظه تصمیمی مبنی بر انتقال قطعی اتخاذ نشده است.  باشگاه… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3