ورزشکار 3
ورزشکار 3

به گزارش ورزشکار۳، پس از استعفای “یوشیرو موری” از سمت ریاست بازی های المپیک توکیو، بحث انتخاب جانشین او مطرح است. پیش از این نام “سابورو کاوابوچی” رییس سابق اتحادیه فوتبال ژاپن مطرح بود اما مردم و دولت ژاپن نسبت به این انتخاب، انتقاد داشتند… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3