ورزشکار 3
ورزشکار 3

به گزارش ورزشکار۳، محمود کلهر، درباره چرایی مطرح شدن بحث واگذاری پرسپولیس و استقلال در سال پایانی دولت دوازدهم اظهار داشت: امیدوارم این بحث فقط جنبه سیاسی نداشته باشد و بیشتر با هدف کمک به خود باشگاه‌ها و جلب رضایت هواداران آنها انجام شود. واگذاری… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3