ورزشکار 3
ورزشکار 3

به گزارش ورزشکار۳، سرپرست تیم هندبال فولاد مبارکه سپاهان در خصوص آرای کمیته انضباطی فدراسیون هندبال در جریان تساوی بازی دو تیم فرازبام و فولاد اظهار کرد: رای با انجام جلسات متعدد و بررسی کارشناسان اعلام شده است و مشخص است که با تفکر زیادی… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3