ورزشکار 3
ورزشکار 3

به گزارش ورزشکار۳،  توشییرو موتو مدیر اجرایی بازیهای ۲۰۲۰ توکیو گفته است که المپیک دوباره برنامه ریزی شده به منظور کاهش هزینه ها، “بازیهای ساده ای” خواهد بود. مسئولان برگزاری المپیک توکیو در ارتباط مجازی با هیات اجرایی بین المللی المپیک (IOC) به تشریح موقعیت… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3