ورزشکار 3
ورزشکار 3

به گزارش ورزشکار۳، ثبت نام اولیه از ورزشکاران از ۲۰ آبان شروع شده و ۵ روز به پایان این زمان باقی مانده است. ۵ فدراسیون هم اسامی را اعلام کرده اند. پروفایلی برای همه باز می شود و وقتی لیست نهایی اعلام شد کارها پیگیری… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3