ورزشکار 3
ورزشکار 3

به گزارش ورزشکار۳، و به نقل از روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی، طی اعلام کمیته برگزاری هفتمین دوره بازیهای جهانی و ورزشهای سنتی (تافیسا) که قرار بود در ماه اکتبر۲۰۲۰ در شهر لیسبون پرتغال برگزار شود، بدلیل شروع بیماری کرونا به ماه ژوئن ۲۰۲۱ موکول… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3