ورزشکار 3
ورزشکار 3

به گزارش ورزشکار۳، طبق اعلام کمیته تدوین مقررات نظرخواهی مرحله اول از اعضای مجمع جهت ارسال پیشنهادات در فرآیند اصلاح اساسنام طبق جدول زمان بندی روز ۲۷ فروردین خاتمه یافته و با ارجاع دبیرکل محترم فدراسیون این موارد در کمیته فوق بررسی و در حدود… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3