ورزشکار 3
ورزشکار 3
یک استاد حقوق بین الملل:

به گزارش ورزشکار۳ ، امیرساعد وکیل درباره اقدام کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) مبنی بر محروم ساختن باشگاه‌های ایرانی گفت: اقدام کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) مبنی بر محروم ساختن باشگاه‌های ایرانی از حق میزبانی در مسابقات فوتبال اخیر شاید به نظر ساده بیاید اما در حقیقت… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3