ورزشکار 3
ورزشکار 3

به گزارش ورزشکار۳، به نقل از سایت کمیته ملی المپیک، ظهر امروز و با حضور سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک، اعضای هیأت اجرایی، قراخانلو رئیس آکادمی و پیمان فخری رئیس مرکز نظارت بر تیمهای ملی سالن شماره ۲ اجتماعات استاد فارسی آکادمی ملی… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3