ورزشکار 3
ورزشکار 3

به گزارش ورزشکار۳، و به نقل از فدراسیون کشتی، اتحادیه جهانی کشتی در گزارشی اسامی ۱۵ تن از جوانترین و مسن ترین قهرمانان کشتی آزاد تاریخ المپیک را آورده است. لیست منتشره اتحادیه جهانی کشتی که نام حسن یزدانی قهرمان کشورمان نیز در آن قرار… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3