ورزشکار 3
ورزشکار 3

به گزارش ورزشکار۳،‌ سرمربی آلمانی سابق بنی یاس با اعلام آمادگی اش برای بازگشت به کارلسروهه همه را غافلگیر کرد. این سرمربی آلمانی از سال ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۸ برای مدت ۱۲ سال هدایت کارلسروهه را برعهده داشته است. بازگشت شفر به کارلسروهه بنا به گزارش رسانه های آلمان… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3