ورزشکار 3
ورزشکار 3
رئال مادرید دروازه بان جدید گرفت

به گزارش “ورزشکار ۳“، همانطور که انتظار می رفت، آندری لونین دروازه بان ۱۹ ساله باشگاه زوریا لوهانسک اوکراین راهی رئال مادرید شد. آندری لونین دروازه بان ۱۹۱ سانتی متری تیم ملی اوکراین با امضای قراردادی شش ساله به عضویت رئال مادرید درآمد.

ادامه
ورزشکار 3