ورزشکار 3
ورزشکار 3

به گزارش ورزشکار۳، ریوآوه که مهدی طارمی را در اختیار دارد توانست در هفته بیست و ششم لیگ پرتغال با یک گل موریرنسی را شکست دهد. مهدی طارمی در این دیدار بار دیگر توانست هنر پنالتی گرفتن خود را نشان دهد و برای هفتمین بار… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3