ورزشکار 3
ورزشکار 3
دو بازیکن پیکان تمدید کردند

به گزارش “ورزشکار ۳“، در ادامه روند تمدید قرارداد بازیکنان تیم پیکان، آرمان قاسمی، مدافع چپ و فراز امامعلی، مهاجم جوان این تیم قراردادهای خود را تمدید کردند. این دو بازیکن قرارداد خود را به مدت یک فصل دیگر تمدید کردند تا در لیگ هجدهم نیز… در ادامه بخوانید

ادامه
ورزشکار 3