ورزشکار 3
ورزشکار 3
علیرضا بیرانوند در تمرین روز گذشته پرسپولیس شوخی عجیبی با فرشاد احمدزاده کرد.

شوخی عجیب بیرانوند با فرشاد احمدزادهبه گزارش “ورزشکار سه“، پرسپولیس این روزها تمرینات شادابی را پشت سر می گذارد؛ علیرضا بیرانوند در تمرین روز گذشته پرسپولیس شوخی عجیبی با فرشاد احمدزاده کرد.

شوخی عجیب بیرانوند با فرشاد احمدزاده

شوخی بیرانوند با فرشاد احمدزاده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.